Mapa ta przedstawia miasta Weblandu: Elsynor (stolica), Arona, Kasana, Letrib, Motley, Samanti i Trebun. Półwyspy: Peteru (1) i Trist (2) - ich nazwy pochodzą od zasłużonych obywateli Weblandu. Baron gen. Peteru był Ministrem Wojny, a hrabia Tristan - Ministrem Spraw Zagranicznych. Największą rzeką Małej Wanty jest Nubar (3) - swoje źródła posiada ona w północnej części wyspy, na Wyżynie Terra. Trzy największe rzeki Weblandu znajdują się na Wielkiej Wancie. Są to: Altara (4), Benebruz (5) i Gestri (6). Dwie pierwsze swoje żródła mają w zachodniej części wyspy, na Wyżynie Drumla, a Gestri wypływa z Gór Natika. Wielka Wanta ma trzy jeziora : Lorin (7), Meradon (8) i największe Galador (9).


Weblandzie znajdują się duże połacie lasów. Największy obszar zajmuje Puszcza Ciżna (10), Znajdująca się w centralnej części Wielkiej Wanty. Jest to naturalna formacja licząca sobie już kilkaset lat. Na jej terenie utworzony został Ciżański Park Krajobrazowy. Na Wielkiej Wancie znajdują się także mniejsze tereny leśne (głównie w zachodniej części wyspy), skład gatunkowy to najczęściej sosna, świerk, a także drzewa liściaste w południowej części wyspy. Na małej Wancie znajduje się kompleks leśny zwany "Trzema Siostrami" (11). Tworzą go trzy bory sosnowe ułożone południkowo.


Mała Wanta ma raczej monotonnie ukształtowaną powierzchnię, z przewagą terenów równinnych. Jedynie w północnej części wyspy dostrzegamy Wyżynę Terra o niewielkich wysokościach względnych. Na Wielkiej Wancie jednak znajdziemy wszelkie formy terenu. Na Półwyspie Trist znajdują się najwyższe góry, są to Góry Natika z najwyższym szczytem Atrum. Zachodnia część wyspy to tereny wyżynne lub górskie. Na północ od Gór Natika znajduje się Wyżyna Drumla - tam właśnie swoje źródła mają rzeki: Altara i Benebruz. Cała wschodnia i północna część wyspy to tereny nizinne.